Vesti

Izveštaj sa radionice održane u Кraljevu dana 1.12.2021. godine

Dana 1.12.2021. godine u okviru projekta”Кlimatske promene i svet u kome živimo”, koji sprovodi udruženje Green Limes, a koji je podržalo Ministarstvo za zaštitu životne sredine, održana jeradionica sa učenicima Poljoprivredno hemijske škole ”Dr Đorđe Radić” u Кraljevu. Na radionici je učestvovalo 34 učenika i dva profesora Poljoprivredno hemijske škole. Кroz interaktivno predavanje mladi – učenici srednje škole su se upoznali sa kontekstom klimatskih promena, kao globalnom izazovu, mogućnostima za adaptaciju i mitigaciju na nastale klimatske uslove u svetu i kod nas. Informisani su o mogućnostima promene životnih navika koje bi doprinele smanjenju emisije gasova sa efektom staklene bašte. Na radionici se razgovaralo i o zakonskom i strateškom okviru na nacionalnom i međunarodnom nivou koji reguliše oblast klimatskih promena, kao i o merama koje sa na nivou lokalne samouprave sprovode kako bi se ublažio uticaj na klimatske promene i kako bi se prilagodili na izmenjene klimatske uslove i smanjili ranjivost lokalne zajednice. Radionica je trajala 90 minuta.