Dana 1.12.2021. godine u okviru projekta”Кlimatske promene i svet u kome živimo”, koji sprovodi udruženje Green Limes, a koji je podržalo Ministarstvo za zaštitu životne sredine, održana jeradionica sa učenicima Poljoprivredno hemijske škole ”Dr Đorđe Radić” u Кraljevu. Na radionici je učestvovalo 34 učenika i dva profesora Poljoprivredno hemijske škole. Кroz interaktivno predavanje mladi – učenici srednje škole su se upoznali sa kontekstom klimatskih promena, kao globalnom izazovu, mogućnostima za adaptaciju i mitigaciju na nastale klimatske uslove u svetu i kod nas. Informisani su o mogućnostima promene životnih navika koje bi doprinele smanjenju emisije gasova sa efektom staklene bašte. Na radionici se razgovaralo i o zakonskom i strateškom okviru na nacionalnom i međunarodnom nivou koji reguliše oblast klimatskih promena, kao i o merama koje sa na nivou lokalne samouprave sprovode kako bi se ublažio uticaj na klimatske promene i kako bi se prilagodili na izmenjene klimatske uslove i smanjili ranjivost lokalne zajednice. Radionica je trajala 90 minuta.

U okviru projekta “Klimatske promene i svet u kome živimo”, podržanog od strane Ministarstva zaštite životne sredine Republike Srbije a koji realizuje Fondacija za ekološke akcije zeleni/green limes, u subotu 6.11.2021. godine održan je edukativni skup za studente smerova koji se bave zaštitom životne sredine u parku prirode Bojčinska šuma. Studentima se u uvodnom delu obratila doc. dr Ivana Šekler, sa Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura, koja ih je kroz konstruktivnu diskusiju upoznala sa osnovnim fenomenima klimatskih promena kao i antropogenim uticajima koji utiču na ubrzavanje cikličnih smenjivanja toplih i hladnih doba. Miloš Nikolić je tokom drugog dela radionice sa studentima održao raspravu o najvažnijim političkim instrumentima za adaptaciju i mitigaciju na klimatske promene, čiji je fokus bio uočavanje manjavosti postojećih sistema i predlaganje mera za unapređenje. U završnom delu docent, Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura, dr Radomir Mandić održao je predavanje o uticaju klimatskih promena na živi svet i posledice po biodiverzitet. Edukativni skup je završen šetnjom po Bojčinskoj šumi tokom koje je studente, uprkos kišnom vremenu, doc. dr Radomir Mandić upoznao sa merama koje se sprovode na zaštiti biodiverziteta na ovom zaštićenom području.

U okviru projekta Podrška obrazovanju za održivi razvoj” koje sufinansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja razvijena je publikacija “Obrazovanje za održivi razvoj

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

Predstavnici Fondacije Green Limes su dana 21.10.2020. godine u Vrnjačkoj Banji u okviru projekta ”Znanjem do polјoprivredne proizvodnje otporne na klimatske promene”, koji je podržalo Ministarstvo za zaštitu životne sredine, održali prezentaciju na temu klimatskih promena, aktuelnih ekstremnih vremenskih pojava i njihovog uticaja na polјoprivrednu proizvodnju. Prezentaciji je prisustvovalo polјoprivredni proizvođači iz seoskih naselјa Raškog okruga koji su zainteresovani za dalјe investiranje u polјoprivrednu proizvodnju, zatim predstavnici OCD i predstavnice lokalne samouprave. Prisutni polјoprivredni proizvođači su uglavnom svesni uticaja klimatskih promena i ekstremnih vremenskih događaja na polјoprivrednu proizvodnju i najveći broj prisutnih u dosadašnjem radu je već pretrpeo štete u proizvodnji izazvane vremenskim nepogodama. Prema informacijama od prisutnih polјoprivrednih proizvođača najčešće vremenske nepogode koje izazivaju najveće štete u polјoprivredi su velike količine padavina, oluje i oluje praćene gradom i toplotni talasi i suše. Pored činjenice da su svesni klimatskih promena i očekivanih vremenskih nepogoda veoma mali broj prisutnih polјoprivrednika je preduzelo neke preventivne mere (uglavnom osiguranje useva ili izgradnjom drenažnih kanala za odvodnjavanje). Zajednički stav prisutnih učesnika je da je neophodno da se poveća nivo informisanosti, da se obezbedi stručna savetodavna podrška i namenske subvencije za izgradnju potrebne infrastruktuure koja će da obezbedi dodatnu zaštitu useva od ekstremnih vremenskih nepogoda. Takođe, stava su da kao pojedinci ne mogu mnogo toga da urade.

Dana 5 novembra 2019. godine sa početkom u 13 h u prostorijama Naučno tehnološkog parka Čačak je u okviru realizacije projekta “Doprinos održivom razvoju Raškog i Moravičkog okruga kroz razvoj zelenog aktivizma na lokalnom nivou”, održan je okrugli sto na temu tretmana otpadnih voda i revitalizacije eutroficiranih akvatičnih ekosistema.
Moderatori okruglog stola profesor dr Jordan Aleksić i Msc Goran Knežević su prezentovali inovacione modele ekosistemskih procesora, ekosistemki procesor za tretman otpadnih voda u SRP Zasavica i inovacioni model ARP (Akvatični Reanimacioni Procesor). Događaj je medijski ispraćen i aktivnost učesnika je bila na zavidnom nivou.

 

Dana 5. novembbra 2019. godine, u prostorijama Regionalnog centra za civilnu zaštitu u naselju Rudno u Kraljevu u okviru projekta ”Doprinos održivom razvoju Raškog i Moravičkog okruga kroz razvoj zelenog aktivizma na lokalnom nivou”, održan je okrugli sto na temu Mehanizmi i efekti primene savremenih rešenja u oblasti upravljanja otpadnim vodama i’ građanskog aktivizma.

Na okruglom stolu o mehanizmima bioprečišćavanja otpadnih voda i inovacionim modelima bioprecistaca koji se mogu primeniti u ruralnim sredinama, govorila je prof dr Sunčica Vještica sa Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura i Mirjana Prodanovic. Na okruglom stolu su prisustvovali predstavnici 8 lokalnih samouprava sa područja sliva Zapadne Morave i predstavnici civilnog sektora. Nakon uvodnih izlaganja i predstavljanja primera dobre prakse iz naselja u Austriji i izgradjenih bioprecistaca u Srbiji, pokrenuta je diskusija o tehničkim detaljima funkcionisanja sistema i biljnim vrstama koje imaju remedacione karakteristike. Održana prezentacija je izazvala veliko interesovanje ucesnika.

Dana 30. oktobra 2019. godine, Fondacija Green Limes sa početkom u 13,00 casova u sali opstine Vrnjačka Banja, u okviru projekta ”Doprinos održivom razvoju Raškog i Moravičkog okruga kroz razvoj zelenog aktivizma na lokalnom nivou”, održan je okrugli sto na temu Mehanizmi i efekti primene savremenih rešenja u oblasti upravljanja otpadnim vodama – primeri dobre prakse, a nakon toga radionica na temu ”zelenog” građanskog aktivizma.
Na okruglom stolu o mehanizmima bioprečišćavanja otpadnih voda i inovacionim modelima bioprecistaca koji se mogu primeniti u ruralnim sredinama, govorili su predstavnici Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura: Prof dr Jordan .Aleksić i M. sc. Marija Janković, dipl. hidro građ. ing., Nakon uvodnih izlaganja i predstavljanja primera dobre prakse iz naselja u Austriji i izgradjenih bioprecistaca u Srbiji, pokrenuta je diskusija o tehničkim detaljima funkcionisanja sistema i biljnim vrstama koje imaju remedacione karakteristike.
U nastavku dogadjaja pokrenuta je tema ”zelenog” gradjanskog aktivizma. Na temu gradjanskog aktivizma u oblasti zastite zivotne sredine govorio je Dusan Jakovljevic. U svom izlaganju prisutne ucesnike informisao je o primerima dobre prakse aktiivizma građana, posebno o akcijama u okviru medjunarodne mreze LET’S DO IT, koja je okupila 150 zemalja i preko 380 miliona volontera.
Dana 13. Novembra 2018. godine u Svečanoj sali grada Kraljeva u organizaciji Fondacije ‘’Green Limes’’ iz Beograda održan je treći po redu okrugli sto na temu mogućnosti primene inovativnih decentralizovanih modela bioprečišćavanja otpadnih voda na seoskom području Raškog okruga. Okrugli sto je realizovan u okviru projekta ”Zelenim aktivizmom do održivih lokalnih zajednica” koje je podržalo Ministarstvo zaštite životne sredine.
Na okruglom stolu su prisustvovali stručnjaci za ovu oblast – predstavnici Fakulteta za primenjenu ekologiju koji su prisutnim predstavnicima mesnih zajednica sa teritorije grada Kraljeva objasnili osnovne principe funkcionisanja modularnih ekosistemskih procesora, i mogućnost njihove primene, kao decentralizovanih malih sistema posebno na ruralnom području.  Prilikom izrade analize mogućnosti primene ekosistemskih procesora na ruralnom području Raškog okruga, uočeno je da na ruralnim područjima postoji ozbiljan nedostatak komunalne infrastrukture za sakupljanje i prečišćavanje otpadnih voda, čime se značajno ugrožava kvalitet podzemnih voda i kvalitet života građana. Na osnovu sprovedene analize za ruralna područja je predložen drugačiji pristup u tretmanu otpanih voda, što podrazumeva izgradnju malih decentralizovanih postrojenja za tretman otpadnih voda na mestu nastanka, za manja naselja  ili grupu kuća koji su zasnovani na ekosistemskim rešenjima.
Prema njihovom izlaganju biotehnološka metoda prečišćavanja otpadnih voda zasnovana je na fitoremedijaciji, odnosno delovanju akvastičnih biljaka, koje ima višedecenijsko utemeljenje u razvijenim zemljama, naučnoj i stručnoj javnosti i dokazane pozitivne rezultate.
Na skupu je izneto da je poznato da jednostavna, pouzdana i jeftina rešenja dolaze iz prirode, kao i da priroda ima sposobnost samoobnavljanja i prečišćavanja vode. Međutim nekontrolisano trošenje resursa i zagađenje ne daju dovoljno vremena da priroda sistem obavi svoj posao, pa je potrebno primeniti i pospešiti već uspostavljene prirodne procese. Na skupu je izneto da su ekosistemski procesori jeftina i ekonomična rešenja, koja se mogu primeniti za manji broj objekata i mogu se jednostavno održavati.

Svi učesnici skupa se dobili primerak priručnika sa modelima ekosistemskih procesora i načinom njihove primene.

 

U okviru projekta ”Zelenim aktivizmom do održivih lokalnih zajednica” u petak 14. septembra 2018. godine, u selu Lopatnica, održan je okrugli sto, na kome je predstavljena analiza stanja i mogućnosti primene inovativnih decentralizovanih modela bioprečišćavanja otpadnih voda u ruralnim područjima.
Lopatnica je selo koje se nalazi na oko 25 kilometara od Kraljeva prema Raškoj. S obzirom da se nalazi na području netaknute prirode, bogata podzemnim vodama i termomineralnim izvorima, postala je centar seoskog turizma na ovom području. Problem Lopatnice je nedostatak infrastrukture za sakupljanje i prečišćavanje otpadnih voda. Imajući u vidu potencijal za razvoj turizma i potrebu rešavanja problema otpadnih voda, za realizaciju druge radionice je odabrano ovo područje.
Tokom diskusije prisutnim učesnicima (meštanima, vlasnicima seoskih turističkih domaćinstava, predsedniku mesne zajednice, škole, predstavnicima civilnog sektora) su predstavljeni osnovni principi i mehanizmi izgradnje decentralizovanih ERM prečistača. Pokrenuta su brojna pitanja koja se odnose na praktične savete za primenu decentralizovanih sistema bioprečišćavanja otpadnih voda.
Projekat ”Zelenim aktivizmom do održivih lokalnih zajednica” uz finansijsku podršku Ministarstva zaštite životne sredine, realizuje udruženje Green limes u partnerstvu sa Evropskim pokretom u Srbiji – Kraljevo.

U okviru projekta ”Zelenim aktivizmom do održivih lokalnih zajednica” koji realizuju uz finansijsku podršku Ministarstva zaštite životne sredine, udruženje Green limes u partnerstvu sa Evropskim pokretom u Srbiji – Kraljevo, održan je prvi od tri projektom planirana okrugla stola 6. septembra 2018. u selu Vitkovac kod Kraljeva.

Tokom okruglog stola predstavljena je analiza stanja i mogućnosti primene inovativnih decentralizovanih modela bioprečišćavanja otpadnih voda na ruralnim područjima.

Prisutnim učesnicima (meštanima, predsedniku mesne zajednice, predstavnicima škole, ambulante, civilnog sektora…) predstavljeni su osnovni principi i mehanizmi izgradnje decentralizovanih ERM prečistača. Takođe, razmatran je i  konkretan problem otpadnih voda u selu Vitkovac, za koji su angažovani eksperti predložili primenu inovativnog modela ekoremedijacionog prečistača.