Vesti

Održan okrugli sto na temu tretmana otpadnih voda i revitalizacije eutroficiranih akvatičnih ekosistema

Dana 5 novembra 2019. godine sa početkom u 13 h u prostorijama Naučno tehnološkog parka Čačak je u okviru realizacije projekta “Doprinos održivom razvoju Raškog i Moravičkog okruga kroz razvoj zelenog aktivizma na lokalnom nivou”, održan je okrugli sto na temu tretmana otpadnih voda i revitalizacije eutroficiranih akvatičnih ekosistema.
Moderatori okruglog stola profesor dr Jordan Aleksić i Msc Goran Knežević su prezentovali inovacione modele ekosistemskih procesora, ekosistemki procesor za tretman otpadnih voda u SRP Zasavica i inovacioni model ARP (Akvatični Reanimacioni Procesor). Događaj je medijski ispraćen i aktivnost učesnika je bila na zavidnom nivou.