Vesti

Održan okrugli sto u okviru projekta ”Doprinos održivom razvoju Raškog i Moravičkog okruga kroz razvoj zelenog aktivizma na lokalnom nivou”

Dana 30. oktobra 2019. godine, Fondacija Green Limes sa početkom u 13,00 casova u sali opstine Vrnjačka Banja, u okviru projekta ”Doprinos održivom razvoju Raškog i Moravičkog okruga kroz razvoj zelenog aktivizma na lokalnom nivou”, održan je okrugli sto na temu Mehanizmi i efekti primene savremenih rešenja u oblasti upravljanja otpadnim vodama – primeri dobre prakse, a nakon toga radionica na temu ”zelenog” građanskog aktivizma.
Na okruglom stolu o mehanizmima bioprečišćavanja otpadnih voda i inovacionim modelima bioprecistaca koji se mogu primeniti u ruralnim sredinama, govorili su predstavnici Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura: Prof dr Jordan .Aleksić i M. sc. Marija Janković, dipl. hidro građ. ing., Nakon uvodnih izlaganja i predstavljanja primera dobre prakse iz naselja u Austriji i izgradjenih bioprecistaca u Srbiji, pokrenuta je diskusija o tehničkim detaljima funkcionisanja sistema i biljnim vrstama koje imaju remedacione karakteristike.
U nastavku dogadjaja pokrenuta je tema ”zelenog” gradjanskog aktivizma. Na temu gradjanskog aktivizma u oblasti zastite zivotne sredine govorio je Dusan Jakovljevic. U svom izlaganju prisutne ucesnike informisao je o primerima dobre prakse aktiivizma građana, posebno o akcijama u okviru medjunarodne mreze LET’S DO IT, koja je okupila 150 zemalja i preko 380 miliona volontera.