Vesti

Održan okrugli sto na temu Mehanizmi i efekti primene savremenih rešenja u oblasti upravljanja otpadnim vodama i građanskog aktivizma

Dana 5. novembbra 2019. godine, u prostorijama Regionalnog centra za civilnu zaštitu u naselju Rudno u Kraljevu u okviru projekta ”Doprinos održivom razvoju Raškog i Moravičkog okruga kroz razvoj zelenog aktivizma na lokalnom nivou”, održan je okrugli sto na temu Mehanizmi i efekti primene savremenih rešenja u oblasti upravljanja otpadnim vodama i’ građanskog aktivizma.

Na okruglom stolu o mehanizmima bioprečišćavanja otpadnih voda i inovacionim modelima bioprecistaca koji se mogu primeniti u ruralnim sredinama, govorila je prof dr Sunčica Vještica sa Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura i Mirjana Prodanovic. Na okruglom stolu su prisustvovali predstavnici 8 lokalnih samouprava sa područja sliva Zapadne Morave i predstavnici civilnog sektora. Nakon uvodnih izlaganja i predstavljanja primera dobre prakse iz naselja u Austriji i izgradjenih bioprecistaca u Srbiji, pokrenuta je diskusija o tehničkim detaljima funkcionisanja sistema i biljnim vrstama koje imaju remedacione karakteristike. Održana prezentacija je izazvala veliko interesovanje ucesnika.